I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. www.esaudykla.lt el. parduotuvė priklauso UAB “Medžioklė ir šaudymas”: įm. kodas 304448324, registracijos adresas Žilvičių g. 14-22, Švenčionėliai, LT-18213 Švenčionių r.. Internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą EHUNT šaudymo centro Parduotuvėje.
2. www.esaudykla.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Taisyklės taikomos visiems Klientams užsakantiems šioje Parduotuvėje.
3. Klientas privalo susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis prieš pateikiant užsakymą. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, kai galutinai pateikia užsakymą.
4. Parduotuvė neatsako už patirtus nuostolius (materialinius ar moralinius) tais atvejais, kai problemos buvo sukeltos Klientui neatsižvelgus į Taisyklių informaciją kuri yra viešai pateikiama internetiniame puslapyje www.esaudykla.lt.

II. UŽSAKYMO PATEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas (jei jis dar nėra užsiregistravęs ir prisijungęs prie sistemos) turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas ir kaina.
4. Paskutiniame žingsnyje sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš išsiunčiant užsakymą. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis, kitaip, bus laikoma, kad Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis.
5. Klientui patvirtinus užsakymą, Parduotuvė gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Parduotuvės yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto atsiskaitymo būdo apie atsiskaitymą už prekes.
6. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
7. Parduotuvė gavusi pranešimą, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą už padarytą užsakymą, įsipareigoja įvykdyti užsakymą.
8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

III. GARANTIJOS IR PREKIŲ KAINŲ NUSTATYMAS

1. Kiekvienos Parduotuvės prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės
2. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais su PVM.
5. Parduotuvė parduoda prekes ir paslaugas, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės ar paslaugos neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai raštu Parduotuvės nurodytu el. paštu arba telefonu, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Parduotuvės ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Parduotuvė per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
6. Parduotuvės įsipareigojimai prekių ir paslaugų atžvilgiu:
6.1. Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes ir paslaugas kurios atitinka informaciją nurodytą prie kiekvienos prekės ar paslaugos.
6.2. Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių ir paslaugų kiekį. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių ar paslaugų kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame Parduotuvei.
6.3. Parduotuvė visais atvejais pateikia Klientui prekių ir paslaugų asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.
6.5. Parduotuvė įsipareigoja nurodyti visą informaciją susijusią su preke, paslauga ir jos pristatymu, bei susisiekti su Klientu tuo atveju, jeigu dėl nepriklausančių nuo Parduotuvės aplinkybių, nepavyksta atitinkamai atlikti pateikto užsakymo.

IV. KUPONŲ KEITIMO, GRĄŽINIMO SĄLYGOS IR TVARKA

1. Pirkėjai, prieš įsigydami prekes ar paslaugas, privalo įvertinti visas aplinkybes susijusias paslaugos teikimu, įskaitant, bet neapsiribojant darbo laiku, lokacija ir kitomis paslaugos teikimo sąlygomis.
2. Bendrovė pažymi, jog pinigai už kuponus yra negrąžinami, išskyrus, kai Pirkėjas, įsigijęs kuponą nuotoliniu būdu (t. y. internetinėje parduotuvėje www.esaudykla.lt) atsisako sutarties (t. y. grąžina įsigytą ir nepanaudotą Dovanų čekį) per 14 (keturiolika) dienų nuo kupono įsigijimo dienos gali grąžinti ir atgauti sumokėtą kainą., vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(10) straipsniu. Pirkėjui panaudojus kuponą ir gavus kupone nurodytas paslaugas, jis yra jokiais atvejais negrąžinamas.
3. Jei paslaugas teikiantis Paslaugų teikėjas atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti esminiai paslaugų kriterijai, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Bendrovę dėl turimo kupono pakeitimo į kitą Pirkėjo pasirinktą kuponą.
4. Šiose Taisyklėse numatytais išimtiniais atvejais, Kuponus Bendrovei Pirkėjai gali grąžinti Bedrovės biure, adresu A. Rymo g. 10, Švenčionys. Nuotoliniu būdu pinigų grąžinimas gali būti atliktas užpildant nustatytos formos prašymą dėl pinigų grąžinimo.
5. Šiose Taisyklėse numatytais išimtiniais atvejais, pinigai ne vėliau kaip per dvi savaites nuo prašymo pateikimo Bendrovei dienos grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą.
6. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas gali pateikti nustatytos formos prašymą dėl Kupono pakeitimo visose firminėse Bendrovės parduotuvėse arba nuotoliniu būdu (susisiekęs su Bendrove el. paštu info@ehunt.lt).
7. Kuponai keičiami nemokamai.
8. Pirkėjas turi teisę pakeisti tik galiojančius ir nepanaudotus Dovanų čekius.
9. Kuponas pakeičiamas, jeigu jis yra nesugadintas ir ant jo aiškiai matomas Dovanų čekio unikalus brūkšninis kodas.
10. Galiojantį Kuponą galima keisti nelimituotą kiekį kartų.
11. Pirkėjui kreipiantis dėl kupono keitimo į Bendrovės parduotuves, nuotoliniu būdu (susisiekiant su Bendrove el. paštu info@ehunt.lt), keitimo metu yra išduodamas naujas, Pirkėjo pasirinktas, fizinis arba elektroninis kuponas.
12. Atliekant kupono keitimą Čekių savitarnos puslapyje, Pirkėjas gali keisti vieną Dovanų čekį į vieną ar kelis Dovanų čekius.
13. Tuo atveju, kai vienas Dovanų čekis yra keičiamas į kitą (-us) pigesnį (-ius) Dovanų (-ius) čekį (-ius) – Dovanų čekių kainų skirtumas nėra grąžinamas.
14. Tuo atveju, kai vienas Dovanų čekis yra keičiamas į kitą (-us) brangesnį (-us) Dovanų (ius) čekį (-ius), Pirkėjas privalo padengti Dovanų čekių kainų skirtumą.
15. Pakeitus Dovanų čekį, jo galiojimo laikas nepasikeičia, o lieka toks pat, kaip ir prieš tai turėto Dovanų čekio.
16. Prašyme dėl kupono keitimo Pirkėjas turi nurodyti: savo vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą, kupono numerį bei pridėti kupono kopiją, kai kreipiamasi dėl kupono pakeitimo visose firminėse Bendrovės parduotuvėse arba nuotoliniu būdu (susisiekęs su Bendrove el. paštu info@ehunt.lt).
17. Kuponų pakeitimas yra nemokamas.
18. Kuponų keitimui nuolaidos nėra taikomos.

V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Parduotuvėje nurodytų būdu: naudodamasis savo banku internete arba Paysera sistema.
2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.

VI. Prekių pristatymas

1. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, bei asmenį, kuris priims prekes.
2. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Parduotuvei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
3. Prekės, užsakytos Parduotuvėje, pristatomos trimis būdais:
1) Siunčiamos PDF failu į nurodytą el. paštą
2) DPD paštomatu
3) DPD kurjeriu
4. Pasirinkę gavimą PDF failu, į nurodytą el. paštą gausite Kuponą pateikta PDF formatu, kurį galėsite atsispausdinti Jums patogiu metu.
5. Pasirinkę paslaugą DPD paštomatai, turėsite galimybę iš sąrašo pasirinkti labiausiai tinkantį ar arčiausiai esantį DPD Paštomatą.
6. Pasirinkę DPD kurjerį prekės bus pristatomos nurodytu adresu per 2-5 d.d.

VII. Kitos nuostatos

1. Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami elektroniniu paštu info@ehunt.lt arba telefono Nr. +37069558738.
2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Parduotuvės vyksta valstybine kalba.